• SEO оптимизация за растеж на Вашият Бизнес!
    SEO оптимизация за растеж на Вашият Бизнес!
  • SEO консултация - Оптимизирай Успеха на бизнеса си!
    SEO консултация - Оптимизирай Успеха на бизнеса си!
  • SEO проект - Планирай времето за растеж на бизнеса!
    SEO проект - Планирай времето за растеж на бизнеса!

Софтуерно тестване QA

Осигуряване качеството на софтуера Software Quality Assurance and Test Automation


SeoWebg предлага услуга “Осигуряване качеството на софтуера Software Quality Assurance and Test Automation”, Софтуерно тестване QA - Осигуряване качеството на софтуера с Quality assurance инженер. Тази услуга е необходима за улесняване на вашето търсене. Дори да не знаете как и къде да търсите, с наша помощ ще намерите това, което ви е необходимо. 
Тук голяма роля играят QA инженери, отговорни да сведат до минимум грешките в разработвания софтуер. Те откриват възможни недостатъци в бизнес-логиката на продукта, като тестват допустимите сценарии за неговото използване.
SeoWebg е с дългогодишен опит в IT сферата, като една от главните задачи е да осигурим максимален комфорт на нашите клиенти. SeoWebg предлага и други услуги, които покриват почти целия IT спектър, а вие си изберете какво точно ви трябва като разгледате нашия сайт. 

Предлагаме на вашето внимание по-подробна информация за услугата Software Quality Assurance and Test Automation:


Какво представлява Software Quality Assurance and Test Automation


Осигуряване на качеството (Quality Assurance, QA) e процес или резултат от формиране на необходими свойства и характеристики на продукт според мерките на негоното създаване. Освен това, включва поддръжка на тези характеристики при съхраняване, транспортиране и експлоатиране на продукта.
Осигуряване на качеството е определено по стандарт ISO 9000:2005 “Система за управление (мениджмънт) на качеството, съсредоточена върху постигането на увереност, че изискванията за качество ще бъдат изпълнени”.
Управление на качеството в същия стандарт се представя като “координирана дейност по управление и контрол на дадена организация по отношение на качество”, като се има предвид, че то “обикновено включва разработване на политиката и целите в областта на качеството, планиране, управление, осигуряване и подобряване на качеството”.

Многократно потвърденият практически опит на предприятията – лидери в областта на качеството и авторитетния учебник по мениджмънт на качество сочат, че качеството на продукта зависи от редица външни и вътрешни фактори:

Външните фактори включват:
- изисквания за качество (потребители, прогрес, конкуренция);
- доставчици на капитал, трудови ресурси, материали, енергия, услуги;
- законодателство в областта на качеството и работата на държавните органи.
Вътрешните фактори включват:
- съвременна материална база (инфраструктура, оборудване, материали, финанси);
- използване на съвременни технологии;
- Ефективно управление (рационално организиране на работата и умело управление на предприятието като цяло и по-специално на качеството);
- квалифициран персонал, заинтересован от по-добра работа.

Зависимостта на качеството на продукта от посочените  фактори и тяхната връзка, може да бъде представена като причинно-следствена диаграма, която нагледно показва принципа на осигуряване на качеството. Тук следва да допълним, че квалифицираният и мотивираният персонал, както и съвременната материална база с модерна технология определят необходимата основа за осигуряване на качеството на продукта – базата за качество. Сред всички фактори, влияещи на качеството най-ключов е човешкият фактор, а в него – интересът на работниците към по-добра работа. Това се обяснява с факта, че незаинтересованият служител няма да работи ефективно дори и с добро оборудване, а заинтересованият служител ще търси, намира и използва всякакви възможности за повишаване на своята квалификация и постигане на високо качество на продукцията.

Ефективният мениджмънт с управление на качеството допълва базата за качество, позволява да се реализират възможности, които се създават с помощта на материална база и човешкия фактор. Следва да подчертаем, че е невъзможно да се произвеждат продукти само с оборудване, материали и хора. Трябва да се организира работният процес и да се установи управление.
Software Quality Assurance and Test Automation проверява съответствието на това, което вече сте направили. Например:
- Проверка на съответствие за функционална спецификация.
- Инспекция (review) на документи, свързани с изискванията за тяхното написване, съдържание и формат. Документ може да бъде спецификация, календарен план на проекта, тестова документация и т.н.
- Инспекция (review) на кода, свързан със стандарта на кодиране, архитектурна документация, критерии за сигурност и т.н.

Ако разгледаме по-обстойно нещата ще видим, че QA може да бъде разделен на верификация (verification) и валидация (validation).
Верификацията проверява артефакта на съответствие с изискванията, описани по-горе, тоест, гледа в миналото. Например, клиентът чете и одобрява спецификацията, която вече е била обсъждана и съответно той прави верификация.
Валидацията пък проверява артефакта за възможността на негово  по-нататъшно използване, тоест гледа в бъдещето.
И след всичко изброено до тук стигаме до момента, в който трябва да подчертаем дебело огромната роля на хората, които извършват всички тези дейности за максималното качество на софтуера - Quality assurance инженери.


Какви задачи изпълнява Quality assurance инженер?


Ролята на Quality assurance инженерите е ключова. Главната цел е осигуряване на максимално качество на софтуера във всички негови спектри, а именно - съответствие с техническите критерии и с потребностите на крайните потребители, издръжливост, дизайн, надеждност, както и точност, бързина, преносимост, лесна поддръжка, информационна сигурност и др.
Освен това, quality assurance инженерите могат да заемат активна страна във всеки етап от разработката на дадения софтуер, разбира се, в зависимост от начина на работата на отделните екипи.
Разработването на софтуера започва от първоначалната разработка на критериите за възможен продукт, интеграцията на отделни софтуерни компоненти и премине през цялостно тестване на поведението на софтуера и стигне до възможна негова поддръжка (в зависимост от изискванията и потребностите на клиента).
От изключително значение са професионалните умения на Quality assurance инженери: техники за дизайн на тестове (white-box, black-box и др.), тестване в различни етапи от жизнения цикъл на приложенията, десктоп и уеб тестване, управление на намерени грешки, управление и организация на тестове, автоматизирано тестване и инструменти за тестване. От голямо значение са и качествата на QA инженерите, защото за да се откриват грешките, скрити “встрани” за използване на софтуера, е необходимо различно мислене или както го наричат още “out of the box”. Безспорно освен дългогодишен опит QA инженерите на SeoWebg притежават всички тези необходими качества за предвиждане и тестване на специфични сценарии, които разработчиците на кода не са предвидели. Само QA инженерите могат да използват своите задълбочени познания на програмни езици, технологии, за функциониране на даден продукт и причините за грешки в софтуера във възможните области. Всичките тези умения са изключително полезни в създаването на автоматизирани тестове и тяхното автоматизиране.

Знанията и уменията на QA инженерите могат да бъдат прилагани в софтуерната индустрия, в бизнес сферата и в различни организации без комерсиална цел. Например: Банково дело, мода и дизайн, финанси и застраховане, консултантски услуги, транспортни услуги, търговия на бързооборотни стоки, в образованието и разбира се, в разработването на компютърен софтуер.
Тестването на софтуера е главната задача на QA инженера и представлява своеобразно разследване. То се провежда с цел осигуряване на информация за качеството на продукта или услугата, която се тества. Тестването на софтуера дава обективна и независима гледна точка. Това позволява да се установят и преценят рисковете преди пускането на създадения от вас софтуер на пазара. Накратко казано, тестването на софтуера е процес на валидиране и проверка на една компютърна програма (приложение), което е от важно значение за всеки, който е решил да създава продукт, поради което е важно съдействието на специалисти в областта, каквито са QA инженерите. 

Donation

Подкрепете развитието на този сайт!

Заявете безплатна консултация или проверете каква е цената

Безплатните консултации се извършват по телефота само в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Отговор за цената до един работен ден.

  

SFbBox by casino froutakia

Наши партньори

Контакти

0988 927 884

office@seowebg.com

Офис: гр. София п.к. 1505

бул. Ситняково 48

Сердика офиси етаж 8

Услуги

SEO оптимизация

SEO разследване SEO проект

SEO консултация SEO копирайтинг

SEO обучение Web дизайн

 

 

© seowebg.com 2000-2018 Всички права запазени!

0988 927 884

office@seowebg.com

Офис: гр. София п.к. 1505

бул. Ситняково 48

Сердика офиси етаж 8