Софтуерно тестване QA

Осигуряване качеството на софтуера Software Quality Assurance and Test Automation


SeoWebg предлага услуга “Осигуряване качеството на софтуера Software Quality Assurance and Test Automation”, Софтуерно тестване QA - Осигуряване качеството на софтуера с Quality assurance инженер. Тази услуга е необходима за улесняване на вашето търсене. Дори да не знаете как и къде да търсите, с наша помощ ще намерите това, което ви е необходимо. 
Тук голяма роля играят QA инженери, отговорни да сведат до минимум грешките в разработвания софтуер. Те откриват възможни недостатъци в бизнес-логиката на продукта, като тестват допустимите сценарии за неговото използване.
SeoWebg е с дългогодишен опит в IT сферата, като една от главните задачи е да осигурим максимален комфорт на нашите клиенти. SeoWebg предлага и други услуги, които покриват почти целия IT спектър, а вие си изберете какво точно ви трябва като разгледате нашия сайт. 

Предлагаме на вашето внимание по-подробна информация за услугата Software Quality Assurance and Test Automation:


Какво представлява Software Quality Assurance and Test Automation


Осигуряване на качеството (Quality Assurance, QA) e процес или резултат от формиране на необходими свойства и характеристики на продукт според мерките на негоното създаване. Освен това, включва поддръжка на тези характеристики при съхраняване, транспортиране и експлоатиране на продукта.
Осигуряване на качеството е определено по стандарт ISO 9000:2005 “Система за управление (мениджмънт) на качеството, съсредоточена върху постигането на увереност, че изискванията за качество ще бъдат изпълнени”.
Управление на качеството в същия стандарт се представя като “координирана дейност по управление и контрол на дадена организация по отношение на качество”, като се има предвид, че то “обикновено включва разработване на политиката и целите в областта на качеството, планиране, управление, осигуряване и подобряване на качеството”.

Многократно потвърденият практически опит на предприятията – лидери в областта на качеството и авторитетния учебник по мениджмънт на качество сочат, че качеството на продукта зависи от редица външни и вътрешни фактори:

Външните фактори включват:
- изисквания за качество (потребители, прогрес, конкуренция);
- доставчици на капитал, трудови ресурси, материали, енергия, услуги;
- законодателство в областта на качеството и работата на държавните органи.
Вътрешните фактори включват:
- съвременна материална база (инфраструктура, оборудване, материали, финанси);
- използване на съвременни технологии;
- Ефективно управление (рационално организиране на работата и умело управление на предприятието като цяло и по-специално на качеството);
- квалифициран персонал, заинтересован от по-добра работа.

Зависимостта на качеството на продукта от посочените  фактори и тяхната връзка, може да бъде представена като причинно-следствена диаграма, която нагледно показва принципа на осигуряване на качеството. Тук следва да допълним, че квалифицираният и мотивираният персонал, както и съвременната материална база с модерна технология определят необходимата основа за осигуряване на качеството на продукта – базата за качество. Сред всички фактори, влияещи на качеството най-ключов е човешкият фактор, а в него – интересът на работниците към по-добра работа. Това се обяснява с факта, че незаинтересованият служител няма да работи ефективно дори и с добро оборудване, а заинтересованият служител ще търси, намира и използва всякакви възможности за повишаване на своята квалификация и постигане на високо качество на продукцията.

Ефективният мениджмънт с управление на качеството допълва базата за качество, позволява да се реализират възможности, които се създават с помощта на материална база и човешкия фактор. Следва да подчертаем, че е невъзможно да се произвеждат продукти само с оборудване, материали и хора. Трябва да се организира работният процес и да се установи управление.
Software Quality Assurance and Test Automation проверява съответствието на това, което вече сте направили. Например:
- Проверка на съответствие за функционална спецификация.
- Инспекция (review) на документи, свързани с изискванията за тяхното написване, съдържание и формат. Документ може да бъде спецификация, календарен план на проекта, тестова документация и т.н.
- Инспекция (review) на кода, свързан със стандарта на кодиране, архитектурна документация, критерии за сигурност и т.н.

Ако разгледаме по-обстойно нещата ще видим, че QA може да бъде разделен на верификация (verification) и валидация (validation).
Верификацията проверява артефакта на съответствие с изискванията, описани по-горе, тоест, гледа в миналото. Например, клиентът чете и одобрява спецификацията, която вече е била обсъждана и съответно той прави верификация.
Валидацията пък проверява артефакта за възможността на негово  по-нататъшно използване, тоест гледа в бъдещето.
И след всичко изброено до тук стигаме до момента, в който трябва да подчертаем дебело огромната роля на хората, които извършват всички тези дейности за максималното качество на софтуера - Quality assurance инженери.


Какви задачи изпълнява Quality assurance инженер?


Ролята на Quality assurance инженерите е ключова. Главната цел е осигуряване на максимално качество на софтуера във всички негови спектри, а именно - съответствие с техническите критерии и с потребностите на крайните потребители, издръжливост, дизайн, надеждност, както и точност, бързина, преносимост, лесна поддръжка, информационна сигурност и др.
Освен това, quality assurance инженерите могат да заемат активна страна във всеки етап от разработката на дадения софтуер, разбира се, в зависимост от начина на работата на отделните екипи.
Разработването на софтуера започва от първоначалната разработка на критериите за възможен продукт, интеграцията на отделни софтуерни компоненти и премине през цялостно тестване на поведението на софтуера и стигне до възможна негова поддръжка (в зависимост от изискванията и потребностите на клиента).
От изключително значение са професионалните умения на Quality assurance инженери: техники за дизайн на тестове (white-box, black-box и др.), тестване в различни етапи от жизнения цикъл на приложенията, десктоп и уеб тестване, управление на намерени грешки, управление и организация на тестове, автоматизирано тестване и инструменти за тестване. От голямо значение са и качествата на QA инженерите, защото за да се откриват грешките, скрити “встрани” за използване на софтуера, е необходимо различно мислене или както го наричат още “out of the box”. Безспорно освен дългогодишен опит QA инженерите на SeoWebg притежават всички тези необходими качества за предвиждане и тестване на специфични сценарии, които разработчиците на кода не са предвидели. Само QA инженерите могат да използват своите задълбочени познания на програмни езици, технологии, за функциониране на даден продукт и причините за грешки в софтуера във възможните области. Всичките тези умения са изключително полезни в създаването на автоматизирани тестове и тяхното автоматизиране.

Знанията и уменията на QA инженерите могат да бъдат прилагани в софтуерната индустрия, в бизнес сферата и в различни организации без комерсиална цел. Например: Банково дело, мода и дизайн, финанси и застраховане, консултантски услуги, транспортни услуги, търговия на бързооборотни стоки, в образованието и разбира се, в разработването на компютърен софтуер.
Тестването на софтуера е главната задача на QA инженера и представлява своеобразно разследване. То се провежда с цел осигуряване на информация за качеството на продукта или услугата, която се тества. Тестването на софтуера дава обективна и независима гледна точка. Това позволява да се установят и преценят рисковете преди пускането на създадения от вас софтуер на пазара. Накратко казано, тестването на софтуера е процес на валидиране и проверка на една компютърна програма (приложение), което е от важно значение за всеки, който е решил да създава продукт, поради което е важно съдействието на специалисти в областта, каквито са QA инженерите. 

Наши партньори

Безплатни консултации по телефона

Заявете безплатна консултация или проверете каква е цената

Безплатните консултации се извършват по телефота само в работни дни от 9.00 до 17.00 часа. Отговор за цената до един работен ден.

  

Контакти

office@seowebg.com

Офис: гр. София п.к. 1505

бул. Ситняково 48

Сердика офиси етаж 8

Услуги

SEO оптимизация

SEO разследване SEO проект

SEO консултация SEO копирайтинг

SEO обучение Web дизайн

 

SFbBox by casino froutakia

 

© seowebg.com 2000-2020 Всички права запазени!

 

office@seowebg.com

Офис: гр. София п.к. 1505

бул. Ситняково 48

Сердика офиси етаж 8